A- A A+

BIBLIOTERAPIA

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych nie tylko umożliwia mieszkańcom dostęp do literatury, czasopism i internetu, ale również prowadzi działania terapeutyczne poprzez:

Gry i zabawy 

Gry i zabawy - mające na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijają orientację, pomysłowość, uzupełnianie wiadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji, ( układanki, gry stolikowe, domino, warcaby, szachy, bingo, chińczyk, puzzle, zgadywanki…). Ćwieczenia usprawniające pamięć:skojarzenia, uzupełnienie treści, logiczne przewidywanie następujących po sobie przykładów;

Muzykoterapie

Muzykoterapie - uczestnictwo i wspólne słuchanie muzyki, śpiewanie, nauka nowych piosenek, występy artystyczne, zabawy taneczne, ćwiczenia ruchowe z instrumentami muzycznymi;
Zajęcia rekreacyjne- monotonię życia codziennego urozmaicają liczne imprezy organizowane przez Dom. Organizujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze; zabawy okolicznościowe; wyjazdy do kina, muzeum; turnieje sportowe; spotkania towarzyskie; imieniny mieszkanców; zajęcia kulinarne, muzyczne, filmowe oraz teatralne;

Biblioterapie

Biblioterapie - czyli terapię poprzez literaturę ukierunkowaną na czytelnictwo, słuchanie książki ,,mówionej” czytanie wierszy, czasopism, codziennej prasy;
Terapia reminiscencyjną - odwołującą się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. mającą na celu utrwalenie pozytywnych wspomnień.

dps-biblioterapia013.jpg