A- A A+

Informacja o zakresie działalności DPS w tekście łatwym do czytania

Gdzie znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach?
Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2, gmina Ładzice.

Jak skontaktować się w Domem Pomocy Społecznej w Radziechowicach?

W celu skontaktowania się z nami możesz:

Kto kieruje Domem Pomocy Społecznej w Radziechowicach?
Domem Pomocy Społecznej w Radziechowicach kieruje Dyrektor.

Jaki jest profil Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach?
Nasz Dom Pomocy Społecznej jest placówką dla mężczyzn i kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Czym zajmuje się Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach?
Zapewniamy całodobową opiekę dla chorych psychicznie mężczyzn i kobiet w różnym wieku.

Czy budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do Domu Pomocy Społecznej dojedziesz autobusem, samochodem.

Przed wejściem jest parking.

Do budynku administracji prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku wejdziesz z psem asystującym.

Na parterze jest pokój, w którym otrzymasz pomoc i informacje.

 

Jakie usługi świadczy Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach dla mieszkańców?
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie.
Pomaga w pielęgnacji, załatwianiu spraw osobistych.
Wspomaga poprzez terapię zajęciową.
Zaspokaja potrzeby religijne.