A- A A+

PSYCHOLOG

Terapia psychologiczna ma na celu poprawę stanu psychicznego Mieszkańców, minimalizowanie deficytów poznawczych, zmniejszanie natężenia objawów chorobowych. Dbamy, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia. Staramy się zminimalizować poczucie osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania. Wspieramy Mieszkańców w trudnych i kryzysowych sytuacjach, motywujemy do udziału w terapii zajęciowej, rozwijamy umiejętności społeczne. Terapia Psychologiczna planowana jest
w oparciu o wywiad, obserwację i testy psychologiczne.