A- A A+

Zasady wejścia z psem asystującym do Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

Zasady wejścia z psem asystującym do Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

DPS RADZIECHOWICE

Masz prawo wejścia z psem asystującym do Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Możesz zgłosić jego obecność w pokoju nr 15, który znajduje się na parterze budynku administracji. Zawsze możesz skorzystać z pomocy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone rzez niego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Po zakończeniu wizyty, jeżeli będziesz potrzebować, pracownik socjalny pomoże wyjść z budynku.