A- A A+

TERAPIA

W DPS Radziechowice są dwa działy terapeutyczno – opiekuńcze.


W DPS działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się ze specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu, którzy określają zakres usług świadczonych przez placówkę oraz indywidualne potrzeby mieszkańców. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracowuje i realizuje indywidualne plany wspierania mieszkańca.
Osoba do której dany podopieczny ma największe zaufanie jest określana jako „pracownik pierwszego kontaktu”. Koordynuje ona działanimi wynikającymi z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, w ramach którego wspiera ona mieszkańca w czynnościach dnia codziennego, aktywizuje do udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacji leczniczej współpracując ze specjalistami zatrudnionymi w DPS.


Podopieczni naszego Domu mają możliwość współpracować z wykwalifikowanymi terapeutami. Podczas terapii mają szansę realizować się na różnych płaszczyznach życiowych. Nasz zespół terapeutyczny składa się z psychologa, fizjoterapeuty, instruktora ds kulturalno-oświatowych oraz terapeutów zajęciowych. 

 NASZE TERAPIE:

Biblioterapia

FIZJOTERAPIA  

Psycholog

Terapia zajęciowa - Stolarnia

TERAPIA ZAJĘCIOWA - PRACOWNIA PLASTYCZNA

OPIEKA MEDYCZNA