DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

WALENTYNKI

Uczestnicy bawili się przednio podczas zabawy.

Zorganizowany konkurs ,,WALĘ-TYNKI" zapewnił mieszkańcom wiele emocji.1011