DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

BAW SIĘ W KARNAWALE

Mieszkańcy mieli przyjemność obejrzeć repertuar artystyczny

pt. ,,BAW SIĘ W KARNAWALE NIE PRZEJMUJ SIĘ WCALE"

 

przedstawiony przez członkinie

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ,,WIEM WIĘCEJ"

 

 

Wolontariuszki przedstawiły mieszkańcom i pracownikom idę stowarzyszenia.

W części artystycznej panie w strojach

z epoki przedwojennej zaprezentowały szlagier Ludwika Sempolińskiego ,,Lambeth Walk" i wiele ciekawych scen życia codziennego.

 

43

 9