DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

SPOTKANIE WIGILIJNE

321

Podczas spotkania świątecznego została przedstawiona inscenizacja w temacie bożonarodzeniowym.
By podkreślić magiczny czas  wspólnie zangażowali się w śpiewanie kolęd  mieszkańcy, zaproszeni goście i pracownicy.