DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

DYSKOTEKA PLENEROWA

Zorganizowana dyskoteka przez ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RADOMSKU. Uczestniom dominowały świetne humory, muskajace słońce które nam towarzyszyło podczas zabawy utwierdzało w przekonaniu że inaczej być nie mogło.

 3