DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

W pierwszy dzień wiosny.

W pierwszy Dzień Wiosny panowie wybrali się na spacer by pożegnać zimę. MARZANNA w barwnych kolorach została spalona a pozostałości popłynęły z nurtem wody do morza. Podczas spaceru towarzyszyło słońce, które smagało twarze, a śpiew słowików zapewniał dobre samopoczucie. 

 4