DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADZIECHOWICACH

Turniej Tenisa Stołowego.

Zawodnicy przystąpili do rozgrywek, przy czym bardzo dobrze się bawili. Motto jakie towarzyszyło podczas zawodów naszym mieszkańcom to: Ważne by spędzić wspólnie czas. Po zakończonych rozgrywkach Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody.

3